PSYCHOLOGY

WINGS PSYCHOLOGY WINGS GROUP divize Psychologie – poradenství, vývoj a výroba výkonnostních psychologických přístrojových testů. Úprava a aktualizace testů tradičního a historicky úspěšného výrobce psychodiagnostických přístrojů pro měření výkonových faktorů na našem trhu – firmy VILIS MIC ENZYM, nyní psychologická laboratoř 4.generace. PSYCHOLOGICKÉ LABORATOŘE WINGS GROUP   WINGS GROUP – divize psychologie, je pokračovatel tradičního a historicky[…]

Historie

Původní psychologické testy vyvíjené ještě ve státních podnicích s příchodem podnikání převzala firma VILIS M.I.C. s.r.o., která se zasloužila o jejich rozvoj a výraznou modernizaci. V současnosti se o další rozvoj stará spolu s firmou S42 s.r.o.. Technickou podporu zajišťuje WINGS GROUP s.r.o. 1. generace 1965 Na počátku historie psychodiagnostických přístrojů jsou použité technické prostředky, které jsou k[…]

Laboratoř

Čtvrtá generace psychologické laboratoře Koncepce psychologické laboratoře 4. generace WINGS Group vychází z pěti opěrných bodů:   Skrytí počítače. Před probandem je veškerá počítačová technika skryta, tento se setkává pouze s exponovanými podněty a s prostředky pro záznam reakcí. Vylučuje se tím případný stres vyvolaný počítačovou technikou.   Použití dotykového panelu. Reakční zařízení je v[…]

Testy

Technické vybavení Princip výkonnostního testování je stejný jako u předchozích generací. Probandovi jsou předkládány obrazové a zvukové podněty, na které musí předepsaným způsobem reagovat dotekem na panel nebo stiskem nožního pedálu. U některých testů jsou podněty zobrazovány přímo na panelu, u jiných na plátno, prostřednictvím projektoru. Následující tabulka obsahuje povinné technické vybavení pro jednotlivé testy.[…]

Otevřená koncepce

Tento materiál seznamuje se základní baterií testů, vyvinutou pro potřebu Hasičského záchranného sboru MV České republiky. Sestava konkrétních testů a jejich parametrizovaných variant je vždy dána skutečnou potřebou a počtem zakoupených licencí.   Celá laboratoř je koncipována jako otevřený projekt, do kterého je možno kdykoli přidávat další testy, rovněž je možno vyvíjet nové testy na[…]

Kontakty

VILIS M.I.C. – Ing. Petr Viliš, 608 816 030, petr.vilis@email.cz S42 s.r.o. – Jana Šimonová,  608 770 441, jsimonova@email.cz WINGS GROUP s.r.o. – Ing. Pavel Režný, 603 439 284, info@wings-group.cz