Otevřená koncepce

Tento materiál seznamuje se základní baterií testů, vyvinutou pro potřebu Hasičského záchranného sboru MV České republiky. Sestava konkrétních testů a jejich parametrizovaných variant je vždy dána skutečnou potřebou a počtem zakoupených licencí.

 

Celá laboratoř je koncipována jako otevřený projekt, do kterého je možno kdykoli přidávat další testy, rovněž je možno vyvíjet nové testy na zakázku. V případě potřeby není testování odkázáno pouze na záznam reakcí dotykovým panelem. Vyžaduje-li to konkrétní dispozice testu, je možno k vyšetřovacímu pracovišti připojovat specializované přístroje, prostřednictvím rozhraní USB.

 

Počet pracovišť propojených do sítě není nijak omezen, přičemž je vždy zachováno pravidlo umístění dat v jediném místě. Uložená data jsou šifrována a chráněná proti zneužití.
openconception1